Kantai

XX Kantai 1 year ago

Country Rank: #3,133
Points: 94
Play Count: 1
Play Time: 2m 1s
#8,246
Best Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Points
Kurosai - XO TOUR Love Liv3
1 year ago
mono 2m 1s
213,501
283 density
94p -
Recent Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Points
Kurosai - XO TOUR Love Liv3
1 year ago
mono 2m 1s
213,501
0 density
0p -
Non-Stealth Scores
No Scores!