Kantai

XX Kantai 2 years ago

Country Rank: #3,994
Points: 94
Play Count: 1
Play Time: 2m 1s
#10,252
Badges
Ranked Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Kurosai - XO TOUR Love Liv3
2 years ago
mono 2m 1s
213,501
283 density
- 94p -
Recent Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Kurosai - XO TOUR Love Liv3
2 years ago
mono 2m 1s
213,501
0 density
- 0p -
Non-Stealth Scores
No Scores!