Sylum

AU Sylum 1 year ago

Country Rank: #294
Points: 23
Play Count: 1
Play Time: 3m 9s
#13,036
Ranked Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Yukikosan
1 year ago
mono 3m 9s
156,135
387 density
- 23p -
Recent Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Yukikosan
1 year ago
mono 3m 9s
156,135
387 density
- 23p -
Non-Stealth Scores
No Scores!