Kelerak

XX Kelerak 3 years ago

Country Rank: #4,789
Points: 99
Play Count: 8
Play Time: 28m 53s
#11,871
Ranked Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Jack White - Lazaretto
3 years ago
mono 3m 39s
296,391
284 density
- 99p -
Recent Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Jack White - Lazaretto
3 years ago
mono 3m 39s
296,391
0 density
- 0p -
Non-Stealth Scores
No Scores!