Norway Rankings

Search
Rankings
Rank Player Points Total Score Online Score Offline Score Play Count
#1 NO Patloaf 64,684 1,939,562,021 1,074,333,681 865,228,340 2,659
#2 NO Delexus 24,209 149,226,729 130,155,625 19,071,104 441
#3 NO SpekSter 23,013 366,495,150 364,882,238 1,612,912 853
#4 NO Flecktyphus #goBritney 12,569 72,572,271 72,572,271 0 194
#5 NO JoeStone 7,996 47,575,787 530,684 47,045,103 72
#6 NO Ellie404 7,862 25,710,163 25,710,163 0 97
#7 NO Chuku 6,772 22,289,922 22,289,922 0 73
#8 NO Jikap 5,743 15,442,683 14,968,329 474,354 42
#9 NO Lord Acey 5,357 14,658,688 13,828,397 830,291 53
#10 NO BinaryReflex 5,327 16,664,652 16,664,652 0 46
#11 NO Xorie 4,376 12,832,995 12,832,995 0 37
#12 NO |LINUX|Pancake Sparkle 2,379 10,674,574 10,456,492 218,082 43
#13 NO kebab222 2,130 6,303,774 6,303,774 0 23
#14 NO Akiba 2,052 7,067,327 1,157,251 5,910,076 20
#15 NO Mayia 1,931 16,397,870 16,397,870 0 56
#16 NO Njawl 1,766 6,538,916 6,117,400 421,516 23
#18 NO Vannkopper 1,699 5,811,899 5,811,899 0 18
#19 NO PLAY BLASPHEMOUS 1,579 6,366,952 5,351,497 1,015,455 19
#20 NO RabbaDabbaDuck 1,326 56,495,068 55,584,158 910,910 97
#21 NO Stonehench 1,287 3,777,304 2,708,104 1,069,200 11
#22 NO Nish 1,275 4,025,898 901,148 3,124,750 14
#23 NO Catherine | Home Office 1,236 5,454,661 5,076,539 378,122 21
#24 NO SIMP<3 1,138 11,430,573 11,430,573 0 61
#25 NO Avangelion 1,109 3,418,147 3,418,147 0 11
#26 NO Owl 832 3,921,013 3,921,013 0 9
#27 NO Megumin 829 5,619,390 5,619,390 0 12
#28 NO Blubbe1 828 7,127,606 7,127,606 0 38
#29 NO Yuri 699 43,625,466 11,028,881 32,596,585 72
#30 NO Cumlord 664 1,919,253 1,919,253 0 7
#32 NO Humble 574 1,618,822 1,618,822 0 4
#31 NO Cyana 574 1,725,844 1,725,844 0 3
#33 NO Tooms 573 1,755,954 1,755,954 0 6
#34 NO Vedvik 557 1,609,858 1,609,858 0 6
#35 NO Harmfullr 516 1,475,702 1,050,721 424,981 5
#36 NO Virus™ 484 851,550 851,550 0 2
#37 NO Tearsforlu 396 1,763,449 1,763,449 0 9
#38 NO Guin 393 1,176,738 1,176,738 0 4
#39 NO Shockwaffle 384 1,470,623 1,470,623 0 2
#40 NO CyanideKrist 356 979,727 979,727 0 3
#41 NO Ovik 350 2,540,407 2,540,407 0 7
#42 NO MissShaindal/twitch.com 260 34,627,069 33,897,071 729,998 105
#43 NO ThunderSp00n -Xanarchy- 254 625,124 625,124 0 2
#44 NO Doctor Tesla 252 4,915,924 1,718,643 3,197,281 10
#45 NO Battlekiller2000 243 1,048,454 1,048,454 0 5
#46 NO Bjorn 222 947,073 605,943 341,130 6
#47 NO Cirall 208 676,717 676,717 0 3
#48 NO panda ❤ 197 1,869,809 1,869,809 0 3
#49 NO Exydos 186 1,889,155 1,889,155 0 5
#50 NO TrueHorror 164 710,438 470,898 239,540 3
#51 NO volfi 156 385,095 385,095 0 1